ελιές μαύρες

Α/Α
περιγραφή
150 kgr.
βαρέλι
13 kgr.
δοχείο
3 kgr.
βαρελάκι
2 kgr.
βαρελάκι
215 gr.
βαζάκι
1
super mammouth
V
V
V
V
V
2
mammouth
V
V
V
V
V
3
super colossal
V
V
V
V
V
4
colossal
V
V
V
V
V
5
giants
V
V
V
V
V
6
ex.jumbo
V
V
V
V
V
7
jumbo
V
V
V
V
V
8
ex large
V
V
V
V
V

Επιστροφή >>>